Making Soup Dumplings at Nan Xiang Xiao Long Bao

Turns out Bob's soup-er at making dumplings! He visited the new location of Nan Xiang Xiao Long Bao to not only eat but also learn how their popular soup dumplings are made.

Top Videos