Philadelphia Eagles' President talks 'It's A Philly Thing' theme

Don Smolenski, President of the Philadelphia Eagles, joins "Good Day Philadelphia" to discuss the importance of the "It's A Philly Thing" theme.

Top Videos