Alex Around Town: Philadelphia Zoo Giraffes

Alex stops by the Philadelphia Zoo to meet their giraffes!

Top Videos